Spyra Primo Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym – SEWR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie Projekty aplikacyjne.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego i kompletnego systemu rurowego do przesyłania gazu ziemnego pod średnim i wysokim ciśnieniem.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.07.2016-30.06.2019.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 7 082 390,69 PLN, dofinansowanie z UE: 4 337 406,21 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt do biura
tel. +48 32 330 09 30

fax +48 32 330 09 31

e-mail: biuro@spyraprimo.pl

Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania odnośnie zapytania ofertowego nr 4/POIR/4.1.4/2016 [PDF]