Najnowsze wiadomości z naszej firmy

Jubileuszowa X edycja targów EXPO-GAS

W dniach 24-25 kwietnia 2019r. w Kielcach odbyła się jubileuszowa X edycja targów EXPO-GAS na terenach wystawowych Targów Kielce, na której dr inż. Szymon Kuczyński, w imieniu Konsorcjum realizującego projekt SEWR, firmy SPYRA PRIMO Poland oraz AGH w Krakowie, zaprezentował poster promujący projekt: „System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym”.

XXXII Konferencja z cyklu „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”

W dniach 14-17 października odbyła się w Zakopanem XXXII Konferencja z cyklu „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej” – Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań, na której mgr inż. Szymon Kuczyński, w imieniu zespołu (Szymon Kuczyński, Mariusz Łaciak, Czesław Spyra, Adam Szurlej), przedstawił poster pt. „Wykorzystanie materiałów kompozytowych do rozbudowy krajowej gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej: szanse i ograniczenia”.

XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA

W dniu 26 września 2018r. w Warszawie uczestniczyliśmy w XVI Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „NAFTA-GAZ-CHEMIA” 2018. Mgr inż. Szymon Kuczyński, w imieniu zespołu (Szymon Kuczyński, Mariusz Łaciak, Czesław Spyra, Adam Szurlej), zaprezentował poster pt. „Materiały kompozytowe jako nowy materiał do budowy sieci gazowych”.

Zwiększenie mocy produkcyjnych w sektorze MIKROKANALIZACJA

Zakończyliśmy program inwestycji w modernizację i rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych. Zainwestowane moce produkcyjne plasują zakład SPYRA PRIMO Poland wśród największych producentów mikrokanalizacji w Europie.