Sieci przesyłu gazu

SPYRA PRIMO Poland jako lider konsorcjum realizuje projekt „System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym.”

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i komercyjne wdrożenie innowacyjnego systemu kompozytowych, elastycznych rur zbrojonych RTP (Reinforced Thermoplasic Pipe) przeznaczonych do przesyłania mediów pod średnim i wysokim ciśnieniem.

 

Rury RTP są elastycznymi konstrukcjami spajanymi, zaś kompozyty, z których są wykonywane, są laminatami wzmocnionymi włóknami w osnowie z tworzywa termoplastycznego. Rury te są podobne do rur wielowarstwowych z kompozytów termoutwardzalnych wzmacnianych włóknami. Jednakże tworzywo termoplastyczne w przypadku przedmiotowych rur jest bardziej elastyczne, co umożliwia stosowanie rur termoplastycznych w warunkach wyższych naprężeń zginających. Nowością jest tutaj połączenie warunków technicznych z niektórymi aspektami unikalnymi dla spajanych elastycznych rur z tworzyw termoplastycznych, oraz związanych ogólnie z tworzywami termoplastycznymi.

Rezultat projektu

Innowacyjna funkcjonalność produktu:

 • doskonała elastyczność,
 • ograniczenie ilości koniecznych połączeń i uproszczenie technologii ich wykonywania,
 • całkowita odporność na korozję,
 • znacznie niższa waga,
 • możliwość monitorowania stanu technicznego pracującego rurociągu w czasie rzeczywistym,
 • prosta, efektywna technologia montażu,
 • redukcja kosztów transportu.

Zakres zastosowań

Zapotrzebowanie rynkowe

Rynek docelowy dla SEWR:

 • operatorzy gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych,
 • dostawcy technologii bezwykopowej rehabilitacji rurociągów,
 • segment wydobycia ropy i gazu,
 • podziemne wyrobiska węgla, miedzi i innych kopalin,
 • inne gałęzie gospodarki.