SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 


certy-box

 

Mieczysław Urbańczyk
Dyrektor ds. Promocji i Sprzedaży

Tel: +48 666 838 827
Fax: (032) 330 09 31
urbanczyk.mieczyslaw@spyraprimo.pl

 

Partner

CarboSPEC Spółka Cywilna
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Mirosław Jaśniok
Tel: 668 316 922
Fax: +48 32 33 00 931
 

 Rury polietylenowe SPE systemu CARBOPIPE

carbo

Konstrukcja

Szczegółowe wymagania na rury określone są w normie zakładowej ZN–32/2010 oraz dokumentacji techniczno-ruchowej DTR–32/2010.

Rury polietylenowe SPE posiadają następujące główne cechy konstrukcyjne:

 • wykonywane jako wielowarstwowe metodą współwytłaczania (koekstruzji),
 • warstwy są ze sobą trwale połączone,
 • opracowana metoda produkcyjna zapewnia, iż ścianka gotowej wielowarstwowej rury kompozytowej stanowi litą konstrukcję.

Na rysunku przedstawiono zapis konstrukcji rury SPE z uwzględnieniem charakterystycznych warstw.

Legenda:

 1. Warstwa zewnętrzna
  Polietylen klasy PE 100 o własnościach
  trudnopalnych i antyelektrostatycznych.
 2. Warstwa środkowa
  Drut stalowy oraz polietylen PE (jw.)
 3. Warstwa wewnętrzna
  Polietylen PE (jw.)
 4. Kołnierz luźny

Asortyment

 Rury polietylenowe SPE sklasyfikowane zostały zgodnie z kryteriami zastosowania, miejsca stosowania, własności fizyko-mechanicznych użytych do ich produkcji materiałów , nominalnej średnicy zewnętrznej (dn), grubości ścianki (en) oraz ciśnienia nominalnego (PN), co doprowadziło do opracowania następujących typów rur według szablonu:

 • zastosowanie,
 • miejsce stosowania,
 • trudnopalność oraz własności antyelektrostatyczne,
 • ciśnienie nominalne (PN), jednostka [bar],
 • nominalna średnica zewnętrzna (dn), grubość ścianki (en), jednostka [mm].

Sposób łączenia rur

Poszczególne odcinki rur zaopatrzone są na każdym swym końcu w profil kołnierzowy do łączenia z kolejna rurą, przy pomocy złączy śrubowych. Profil kołnierzowy, utworzony jest z końcowego odcinka rury na drodze formowania plastycznego i stanowi integralną część rury, posiada elementy wzmacniające, które są przedłużeniem elementów wzmacniających rury. Wymiary geometryczne połączeń kołnierzowych są zgodne z normą PN-EN 1092-1:2010. Dla rur niestandardowych dla ciśnienia PN20 przyjęto wymiary jak dla PN16, dla PN30 jak dla PN25.


Wymiary połączenia kołnierzowego rur CARBOPIPE są kompatybilne z rurami stalowymi np.:

 • rurze SPE DN110, DN125 odpowiada rura stalowa DN100,
 • SPE DN160, DN180 odpowiada rura stalowa DN150,
 • SPE DN200, DN225 odpowiada rura stalowa DN200 itd.

Grubości pierścieni stalowych, ilość i średnice otworów mocujących mogą być dopasowane do wymagań zamawiającego
lub projektu instalacji.
Dopuszcza się inne sposoby łączenia rur po uprzedniej konsultacji z producentem.