SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 


certy-box

 

SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Tel: (032) 330 09 30 
Fax: (032) 330 09 31
 

 System PRIMODUCT

Mikrorury światłowodowe Multirury światłowodowe Mikrokable światłowodowe

Mikrorury i multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT
oraz mikrokable światłowodwe systemu mOTK

Mikrokanalizacja i mikrosieci światłowodowe

Miniaturyzacja elementów kanalizacji kablowej

W kanalizacji teletechnicznej instaluje się obecnie prawie wyłącznie kable światłowodowe. Problemem jest przepełnienie istniejącej kanalizacji oraz wysoki koszt budowy nowej kanalizacji. Mikrokanalizacja oraz mikrosieci światłowodowe (sieci mikrokabli światłowodowych) kompleksowo rozwiązują te problemy. Mikrokanalizacja światłowodowa składa się z mikrorur i multirur światłowodowych oraz ich osprzętu. Mikrorury mają średnice od 5 do 16 milimetrów. Są produkowane jako mikrorury pojedyncze lub multirury, czyli wiązki mikrorur w rurze osłonowej.
Mikrorury pojedyncze są instalowane wiązkami metodą wdmuchiwania, w rurach kanalizacji kablowej wtórnej o średnicach 32, 40 i 50mm.

Mikrorury ziemne i wewnątrzbudynkowe są układane odpowiednio bezpośrednio w ziemi bądź w budynkach.
Multirury są układane w kanalizacji kablowej pierwotnej lub w ziemi.
Zarówno mikrorury jak i multirury są produkowane także w wersji nierozprzestrzeniającej płomienia, do instalacji wewnątrzbudynkowych.
Mikrokable światłowodowe instalowane w mikrokanalizacji metodą wdmuchiwania są niezwykle łagodnie traktowane, a więc mogą być cienkie, lekkie i tanie.  


multi

Główne zastosowania

Mikrokable światłowodowe mają średnice od 2,0 do 9,6 mm, pojemność od 2 do 144 światłowodów i ciężar 4 – 65kg/km, są więc około 2-krotnie cieńsze i około 10-krotnie lżejsze od kabli światłowodowych tradycyjnych o tej samej pojemności.

 • Uwielokrotnienie wybranych odcinków istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz budowa nowej kanalizacji teletechnicznej przy użyciu mikrorur i multirur systemu PRIMODUCT.
 • Tworzenie mikrokanalizacji i mikrosieci światłowodowych wewnątrzbudynkowych.
 • Budowa mikrokanalizacji i mikrosieci śwatłowodowych osiedlowych /rozdzielczych, przyłączeniowych i wewnątrzbudynkowych/ z zastosowaniem mikrorur i multirur systemu PRIMODUCT oraz mikrokabli systemu mOTK:
  • w istniejącym osiedlu mieszkaniowym:
   • domów wielomieszkaniowych z kanalizacją teletechniczną,
   • domów jednomieszkaniowych (jednorodzinnych):
    • z kanalizacją tradycyjną,
    • bez kanalizacji tradycyjnej,
  • w nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym:
   • domów wielomieszkaniowych:
    • wraz z kanalizacją tradycyjną,
    • bez kanalizacji tradycyjnej,
   • domów jednomieszkaniowych bez kanalizacji tradycyjnej.
 • Tworzenie mikrokanalizacji i mikrosieci światłowodowych w obiektach rozległych przestrzennie, w tym:
  • budynków administracji państwowej i samorządowej,
  • biurowców,
  • hoteli,
  • szpitali,
  • centrów handlowych i rozrywkowych,szkół,
  • kampusów wyższych uczelni,
  • stref ekonomicznych,
  • wielkich zakładów przemysłowych,
  • jednostek wojskowych,portów lotniczych,
  • dużych węzłów kolejowych, itp.
 • Budowa mikrorurociągów kablowych i mikrolinii światłowodowych międzymiastowych (dalekosiężnych).