SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 


certy-box

 

Mieczysław Urbańczyk
Dyrektor ds. Promocji i Sprzedaży

Tel: +48 666 838 827
Fax: (032) 330 09 31
urbanczyk.mieczyslaw@spyraprimo.pl

 

Partner

CarboSPEC Spółka Cywilna
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Mirosław Jaśniok
Tel: 668 316 922
Fax: +48 32 33 00 931
 

 System CARBOPIPE


Rura SPE Rura PSPE Rura PST/PSTPE Rura ST/STPE

 

Niższe koszty budowy i eksploatacji rurociągów oraz uniwersalność i możliwość zamiany funkcji rurociągu.

Miejsce stosowania

 • Zakłady górnicze: w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach górniczych (również w szybach) ze stopniem “a”, “b” lub ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite a w szczególności węgiel kamienny.
 • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy w wyrobiskach i pomieszczeniach gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu i pyłu węglowego, również w szybach.
 • Zakłady górnicze: na powierzchni w tym w obiektach Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla (ZMPW).

Przeznaczenie

Budowa rurociągów ciśnieniowych a w szczególności w instalacjach:

 • p.poż,
 • odwadniania,
 • transportujących ciecze niepalne, zawiesiny wodne, zawiesiny stałe (podsadzka, hydrotransport),
 • technologicznych,
 • sprężonego powietrza, gazów inertnych,
 • odmetanowania,
 • klimatyzacji.

Zalety

 • znacznie mniejsze zużycie materiałów,
 • znacznie niższa waga w stosunku do rur stalowych a zatem łatwiejsze i tańsze:
  • składowanie, załadunek, transport i wyładunek materiałów i osprzętu,
  • wykonawstwo poszczególnych robót,
  • prosty szybki montaż, demontaż, wymiana i konserwacja, a to dzięki łatwiejszemu operowaniu materiałami i sprzętem bez użycia ciężkich narzędzi, spawarek, dodatkowych urządzeń,
 • proste stosowanie etapowego rozwoju sieci rurociągów, stanowiących główną część kosztów,
 • łatwa możliwość łączenia z siecią innych, istniejących (wcześniej zabudowanym) rurociągów, w trakcie ich rozbudowy i wymiany,
 • łatwe tworzenia odgałęzień,
 • znacznie niższe koszty eksploatacji ze względu na:
  • niskie opory przepływu mediów, wysoką gładkość powierzchni wewnętrznej a co za tym idzie niezmienna w okresie eksploatacji hydraulika,
  • najwyższą żywotność, dłuższą eksploatację,
  • brak zjawiska korozji zewnętrznej i wewnętrznej, starzenia i zarastania rury,
  • wysoka odporność na propagację pęknięć, uszkodzenia mechaniczne, uderzenia, zarysowania.

Załączniki