SPYRA PRIMO Poland
Przejdź do:  
 


certy-box

 

SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.
43-190 Mikołów-Paniowy
Darwina 8
Tel: (032) 330 09 30 
Fax: (032) 330 09 31
 

 Zapytania ofertowe


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 5/POIR/4.1.4/2017

System elastycznych rur do transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem do zastosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym - realizowanego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0002/15-00 złożonym w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Informacja o wyniku postępowania